KHÁM PHÁ MÙA THU VÀNG NƯỚC NGA 9N8Đ | Công ty cổ phần du lịch và thương mại

KHÁM PHÁ MÙA THU VÀNG NƯỚC NGA 9N8Đ

KHÁM PHÁ MÙA THU VÀNG NƯỚC NGA 9N8Đ

KHÁM PHÁ MÙA THU VÀNG NƯỚC NGA 9N8Đ

HÀ NỘI – MOSCOW - SAINT PETERBURG - HÀ NỘI
9 ngày
Vui lòng liên hệ
Máy bay
EDA323
18
16
Giá:
54.500.000đ
58.500.000đ

Tab

Lưu ý: 

*Thủ tục xin visa :

-     Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng kể từ ngày khởi hành

-    2 ảnh 4 x 6 chụp trên nền phông trắng

-    Thời hạn nộp hồ sơ ít nhất 20 ngày làm việc.

 

Các thông tin cần để khai form cho Visa:

 

  1.     Họ và tên: …………………………………………………………………………..
  2. Địa chỉ thường trú:: ……………………………..………………………………..
  3. Số điện thoại liên hệ (Số cầm tay và số cố định): .………………………………..
  4. Nghề nghiệp (nếu còn làm việc):: .…………………………………………………
  • Tên công ty (cơ quan) : .…………………………………………………
  • Địa chỉ nơi làm việc: .…………………………………………………
  • Chức vụ: .…………………………………………………
  • Điện thoại công ty (cơ quan) : .………………………………………………
  • Đã vào Nga bao giờ chưa?  Khi nào? (nếu có) :: .……………………………
  • Đã bị từ chối visa Nga bao giờ chưa? Khi nào? (nếu có), Lý do từ chối (nếu có)

: .………………………………………………… : .………………………………

Đã bị trục xuất từ Nga bao giờ chưa? Khi nào? (nếu có), Lý do trục xuất (nếu có).

 .………………………………………………… : .………………………………

 

 Quý khách có thể sẽ phải lên trình diện theo yêu cầu của Đại Sứ Quán.

 .………………………………………………… : .………………………………

 

Thông tin hữu ích