KHÁM PHÁ MÙA THU VÀNG NƯỚC NGA 9N8Đ

KHÁM PHÁ MÙA THU VÀNG NƯỚC NGA 9N8Đ

KHÁM PHÁ MÙA THU VÀNG NƯỚC NGA 9N8Đ

HÀ NỘI – MOSCOW - SAINT PETERBURG - HÀ NỘI
9 ngày
Vui lòng liên hệ
Máy bay
EDA323
18
16
Giá:
54.500.000đ
58.500.000đ

Tab

Lưu ý: 

*Thủ tục xin visa :

-     Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng kể từ ngày khởi hành

-    2 ảnh 4 x 6 chụp trên nền phông trắng

-    Thời hạn nộp hồ sơ ít nhất 20 ngày làm việc.

 

Các thông tin cần để khai form cho Visa:

 

  1.     Họ và tên: …………………………………………………………………………..
  2. Địa chỉ thường trú:: ……………………………..………………………………..
  3. Số điện thoại liên hệ (Số cầm tay và số cố định): .………………………………..
  4. Nghề nghiệp (nếu còn làm việc):: .…………………………………………………
  • Tên công ty (cơ quan) : .…………………………………………………
  • Địa chỉ nơi làm việc: .…………………………………………………
  • Chức vụ: .…………………………………………………
  • Điện thoại công ty (cơ quan) : .………………………………………………
  • Đã vào Nga bao giờ chưa?  Khi nào? (nếu có) :: .……………………………
  • Đã bị từ chối visa Nga bao giờ chưa? Khi nào? (nếu có), Lý do từ chối (nếu có)

: .………………………………………………… : .………………………………

Đã bị trục xuất từ Nga bao giờ chưa? Khi nào? (nếu có), Lý do trục xuất (nếu có).

 .………………………………………………… : .………………………………

 

 Quý khách có thể sẽ phải lên trình diện theo yêu cầu của Đại Sứ Quán.

 .………………………………………………… : .………………………………

 

Thông tin hữu ích