TOUR DU LỊCH "BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – ĐỀN ĐINH LÊ - PHỦ GIÀY - ĐỀN TRẦN " 2N1Đ

TOUR DU LỊCH

TOUR DU LỊCH "BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – ĐỀN ĐINH LÊ - PHỦ GIÀY - ĐỀN TRẦN " 2N1Đ

HÀ NỘI - BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – ĐỀN ĐINH LÊ - PHỦ GIÀY - ĐỀN TRẦN – HÀ NỘI
2 ngày
Vui lòng liên hệ
VMB01
Giá:
Liên hệ

Tab

Lưu ý: 

Lưu ý:

  • Chương trình trên có thể thay đổi về thời gian và lịch trình, nhưng vẫn đảm bảo điểm tham quan như trên.

Thông tin hữu ích