Tour Tâm linh Du xuân Mậu Tuất ĐỀN CỬA ÔNG - CHÙA CÁI BẦU – CHÙA YÊN TỬ - CHÙA BA VÀNG | Công ty cổ phần du lịch và thương mại

Tour Tâm linh Du xuân Mậu Tuất ĐỀN CỬA ÔNG - CHÙA CÁI BẦU – CHÙA YÊN TỬ - CHÙA BA VÀNG

Tour Tâm linh Du xuân Mậu Tuất  ĐỀN CỬA ÔNG - CHÙA CÁI BẦU –  CHÙA YÊN TỬ - CHÙA BA VÀNG

Tour Tâm linh Du xuân Mậu Tuất ĐỀN CỬA ÔNG - CHÙA CÁI BẦU – CHÙA YÊN TỬ - CHÙA BA VÀNG

HÀ NỘI – CẨM PHẢ - ĐỀN CỬA ÔNG - CHÙA CÁI BẦU – CHÙA YÊN TỬ - CHÙA BA VÀNG - HÀ NỘI
2 ngày
Thứ 7 hàng tuần
Ô tô
VMB18002
25
18
Giá:
990.000đ
1.290.000đ

Tab

Thông tin hữu ích