Anh Nguyễn Trường Giang – Đoàn tham quan du lịch Miền Nam 5.2018

Anh Nguyễn Trường Giang – Đoàn tham quan du lịch Miền Nam 5.2018

Đoàn tham quan du lịch Miền Nam 5.2018
Họ và tên: 
Anh Nguyễn Trường Giang
Đơn vị: 
Công ty Than Đèo Nai tham quan tại Miền Nam
Email: 
truonggiangtdn@gmail.com
Đánh giá: 
5
Công tác tổ chức cho đoàn rất chu đáo. Các dịch vụ khách sạn, ăn uống, hướng dẫn viên cũng rất tốt. Mọi người trong đoàn đều vui vẻ, mạnh khoẻ…