Anh Quý – Đoàn du lịch tại Đà Lạt – Nha Trang

Anh Quý – Đoàn du lịch tại Đà Lạt – Nha Trang

Đoàn du lịch tại Đà Lạt – Nha Trang
Họ và tên: 
Anh Quý
Đơn vị: 
Đại diện cho đoàn Công ty Than Đèo Nai
Email: 
quynxtdn@gmail.com
Đánh giá: 
5
Xin cảm ơn đến Ban lãnh đạo công ty VTTC, hướng dẫn viên công ty đã rất nhiệt tình với đoàn và đoàn đã được thăm quan từng địa phương, vùng miền rất ý nghĩa. Trong đó rất tâm đắc đến đêm nhạc Trịnh của anh HDV rất hay, rất đáng nhớ…