Bác Vũ Thị Thoa – Đoàn du lịch Nga hè 2018

Bác Vũ Thị Thoa – Đoàn du lịch Nga hè 2018

Đoàn du lịch Nga hè 2018
Họ và tên: 
Bác Vũ Thị Thoa
Đơn vị: 
Đại diện cho đoàn cán bộ hưu trí TKV
Email: 
thoavutkv@gmail.com
Đánh giá: 
5
Bác rất phấn khởi được đến thăm đất nước Nga, đất nước đã giúp đỡ rất nhiều cho Việt Nam ta trong những năm chiến tranh, và cũng đã đào tạo cho đất nước ta rất nhiều nhân tài. Con người Nga rất đôn hậu, quý trọng tình bạn bè anh em, trọn nghĩa trọn tình nên Bác cảm thấy rất kính trọng… Trong chuyến đi, tuy có một số trục trặc nhỏ do khách quan không đáng kể còn lại mọi thứ đều rất tốt, hướng dẫn viên rất nhiệt tình chu đáo….