Category: Cẩm nang du lịch

Việt Nam Qua Những Bức Ảnh Tối Giản Trường phái nghệ thuật tối giản giúp các nhiếp ảnh gia khai thác tối đa trí tưởng tượng để thể hiện tâm sự muốn gửi gắm qua những bức ảnh tối giản…     Trần Thắng Nhật, cử nhân Biên phiên dịch – Ngữ văn Anh, đem…