Category: Khách hàng

Anh Nguyễn Công Chính – Tôi cũng rất ấn tượng với đất nước và con người Nhật Bản… Tôi cũng rất ấn tượng với đất nước và con người Nhật Bản… Họ và tên:  Anh Nguyễn Công Chính Đơn vị:  Giám đốc Công ty Than Quang Hanh – TKV Email:  congchinhtkv@gmail.com Đánh giá:  5 Đồng…