DU XUÂN MẬU TUẤT - LỄ HỘI CHÙA HƯƠNG | Công ty cổ phần du lịch và thương mại

DU XUÂN MẬU TUẤT - LỄ HỘI CHÙA HƯƠNG

DU  XUÂN MẬU TUẤT - LỄ HỘI CHÙA HƯƠNG

DU XUÂN MẬU TUẤT - LỄ HỘI CHÙA HƯƠNG

HÀ NỘI – CHÙA HƯƠNG – HÀ NỘI
2 ngày
Vui lòng liên hệ
Ô tô
VMB18003
30
20
Giá:
1.850.000đ
2.050.000đ

Tab

Lưu ý: 

Ghi chú:

Vui lòng cung cấp danh sách đoàn gồm đầy đủ các chi tiết về: Họ tên, năm sinh, giới tính  để chuẩn bị hồ sơ đoàn tham quan, thông tin đón đoàn

Chú ý:

Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn giữ nguyên số lượng các điểm tham quan.

Thông tin hữu ích