Anh Nguyễn Công Chính – Tôi cũng rất ấn tượng với đất nước và con người Nhật Bản…

Anh Nguyễn Công Chính – Tôi cũng rất ấn tượng với đất nước và con người Nhật Bản…

Tôi cũng rất ấn tượng với đất nước và con người Nhật Bản…
Họ và tên: 
Anh Nguyễn Công Chính
Đơn vị: 
Giám đốc Công ty Than Quang Hanh – TKV
Email: 
congchinhtkv@gmail.com
Đánh giá: 
5
Đồng hành cùng Công ty Du lịch Vinacomin, tôi rất hài lòng với dịch vụ rất tốt của các bạn; và tôi cũng rất ấn tượng với đất nước và con người Nhật Bản…